Akce - 21% na vybrané druhy oblázků a drtí a -15 % na mlatové cesty.

Mlatová cesta

MLATOVÉ POVRCHY

CO TO JE MLATOVÁ CESTA :

Mlatové cesty jsou tradiční konstrukce zpevněných cest, oblíbené zejména v parcích, na cyklostezkách, u památkových objektů (hrady, zámky). Moderní mlatové povrchy nachází rostoucí oblibu u rodinných domů, kde mohou zdobit chodníky, příjezdové cesty, zahradní cestičky, lemovat stromy, ohniště. Jejich využití je opravdu široké.
Tyto povrchy mají dobré pochozí i pojízdné vlastnosti a velice příjemný vzhled. Výborně odvádí vodu. Konečný výsledek je vždy závislý na použitém materiálu, konstrukci podkladových vrstev a jejich správném uložení a též na pokládce krycí vrstvy, která nám dotváří konečný vzhled finální vrstvy.

MATERIÁL MLATOVÝCH CEST:

Vhodný materiál na mlatové cesty je lomová výsivka s optimálním množstvím pojivých částí jílu, vrstvená ve více frakcích. Na povrch mlatových cest není vhodný písek, ani drcené kamenivo.

Pro krycí - finální vrstvu se používá prosívka frakce 0-5mm s výškou zásypu 4cm (nutno dodržet).

Jako dynamickou vrstvu se doporučuje použít stejný materiál, jako na krycí vrstvu, ve frakci 0-11mm s výškou zásypu 6-8cm.

Podkladová vrstva - lože, se zhotovuje z drceného kameniva ve frakci 0-32mm, s výškou zásypu 25-50cm, dle využití a zatížení.

POKLÁDKA MLATOVÝCH CEST

Založení mlatových cest vyžaduje několik základních pravidel a postupů.
Pečlivé uložení jednotlivých vrstev a jejich důkladné prohutnění, dodržení vlhkosti mlatových směsí při pokládkách, vyrovnání povrchu a případné spádování pro odtok dešťové vody, vybudování dešťových svodnic (eliminace eroze povrchu, při přívalových deštích).

Po vybudování je potřeba nechat povrch uzrát.

ÚDRŽBA MLATOVÝCH CEST

Mlatové cesty si udržují svoji pevnost a hezký vzhled za předpokladu pravidelné údržby povrchu. Běžné je zametání, v letních měsících kropení (zpevnění a zabránění prašnosti)

Jarní údržba je potřeba provést mělkým rozrušením krycí vrstvy, srovnání nerovností a případného doplnění krycí vrstvy, následně důkladným uválcováním (vibrační desky nejsou pro mlatové cesty vhodné!)

U extrémních spádů je nutno počítat s častější údržbou. Mechanické poškození a eroze v důsledku dešťů

VÝHODY MLATOVÝCH CEST

Povrch je hladký, a přesto není kluzký, dobře schůdný i pro invalidy
Má dobré pochozí i pojezdové vlastnosti, je vhodný i pro kola, kočárky i invalidní vozíky atd.
Snadná zimní údržba
Propustnost dešťové vody .
Více informací o využítí a stavbě mlatových cest s vámi rádi prokonzultujeme