Akce - 21% na vybrané druhy oblázků a drtí  a  -20% na obklady

Obchodní podmínky

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.

Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a ke dni úhrady finanční zálohy kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit, a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává,

b) pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje.

V případě, že některá ze situací nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

5) PLATNOST CEN

Ceny jsou platné v momentě  ke dni vytvoření objednávky. V případě, že dojde k neočekávané a výrazné změně cen ze strany dodavatele, upozorní dodavatel kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit, má dodavatel právo objednávku stornovat.

 

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme jako dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy, a to dle specifikací jednotlivé objednávky v závislosti na váze a množství.

 

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

8) VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí plnění (předmětu objednávky) v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu), pokud je kupující spotřebitelem (osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nelze řešit reklamaci vadného zboží.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 

Vracené zboží musí být nepoškozené, bez známek použití, v původním obalu včetně všech označení visaček. V případě poškozeného, použitého nebo nekompletního zboží může být kupní cena snížena o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. Při vracení zboží se vrací pouze kupní cena zboží, nikoliv poštovní a jiné poplatky. 

Postup při vracení zboží

Informujte nás prosím mailem, že budete odesílat zásilku s vráceným zbožím.

Do zásilky vložte zboží, prodejní doklad a kontaktní údaje včetně čísla bankovního účtu, na který má být proveden bankovní převod.

Zásilku zašlete jako doporučený dopis nebo cenný balík na naši adresu. Zásilky odeslané na dobírku nemohou být přijaty.

Po doručení zásilky a kontrole zboží bude proveden bankovní převod. Doručení platby můžete očekávat do 10 dnů od přijetí zásilky.

Pokud se rozhodnete zboží vrátit a vybrat si současně jiné, informujte nás prosím předem, abychom mohli provést zápočet částek a zjednodušili a zrychlili tak odbavení.

 

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Název firmy

Saito-Trans s.r.o.
Lidická 700/19, CZ-Brno  602 00
Tel:   +420 511 110 180
Mob: +420 734 751 760
Fax:  +420 513 034 344

DIČ: CZ05275539

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů