Akce - 21% na vybrané druhy oblázků a drtí 

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti

Saito-Trans,s.r.o., se sídlem v Brně, Lidická 700/19, Veveří, 602 00, IČ: 05275539, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C 94463/KSB (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IČO,DIČ

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například využitím nástrojů ,které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu, zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti Saito-trans, s.r.o.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo neautomatizovaným způsobem v tištěné podobě .

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.