Akce - 21% na vybrané druhy oblázků a drtí a lávovou mulč

Mlatová cesta - horní krycí vrstva Maus šedá 0-5mm

Mlatová cesta - horní krycí vrstva Maus šedá 0-5mm


Scherf

Kód produktu: 410001|041490 Hmotnost: 1000 kgDoprava a platba

5 799,50 Kč s DPH
bag
Scherf

Kód produktu: 410001|041490 Hmotnost: 1000 kgDoprava a platba

Mlatové cesty jsou moderní vyriantou pokrytí pro pěší cesty, cyklostezky, zahradní cestičky, lemování stromů, příjezdy k domům. Přírodní mlatové cesty jsou šetrné ke kloubům, neobsahují žádné umělé látky. Pro realizaci je doporučená dynamická vrstva 6-8cm a krycí vrstva 4 cm.

Spotřeba materiálu na 1 : 58 Kg (při výšce zásypu 4cm)

Použití:

• parky zeleně • historické monumenty • prostředí kolem firem • privátní zahrady • příjezdy k domům • zahrady pro veřejnost • pro nádvoří školy • sportovní a hrací plochy • Cyklostezky

Vlastnosti a popis:

• odpovídá FLL odborného hlášení k plánování, stavby a údržby cest 2007 • ideální prosívané linie • neobsahuje žádný kapalný, živicový nebo organický plnící materiál a žádné umělé látky • homogenní, vlhký a tím připravená směs • šetrný vůči kloubům a komfortní pro pochoz • nepřehřívá města tolik jako asfalt • žádné zakonzervování půdy • zadržuje vodu a zavlažuje půdu v suchém období a proto dochází ke zlepšení půdního mikroklima a odlehčením systému kanalizací • nezávislost díky rozmanitosti barev

Dynamická vrstva:

• krycí vrstva kamene při opotřebení • stupňovaná zrnitost pro přechod mezi nosnou a krycí vrstvou • zadržuje vodu a uvolňuje ji v suchých obdobích na povrchovou vrstvu • zvyšuje zatížení • zlepšuje filtraci

 

  • Postup
  • 1. Odvodnění: Pro plochy vázané na vodu se doporučuje sklon 2,5 % ( min. 1 % a max. 5 %, vyplývající z podélných a příčných sklonů). Vždy by měla být zvolena nejkratší délka průtoku. Pro cesty musí být vytvořen sklon sedla nebo šikmé střechy. Vždy je třeba počítat s povrchovou drenáží. Koeficient vypouštění je třeba nastavit na C=0,5. Je třeba zajistit liniové odvodnění.
  • 2. Příprava podloží Podloží musí být stabilní a propustné pro vodu pro stavbu stezky a v případě potřeby zlepšeno. Podloží má být vytvořeno podle zamýšleného sklonu povrchu.
  • 3. Výroba nespojené základní vrstvy, například z lámaného štěrku SCHERF 0-32 mm. Minimální instalační tloušťka je 12 cm při zhutnění. Sklon musí být vytvořen v souladu se zamýšleným sklonem povrchu. Základní vrstva se instaluje jako zemina a dynamicky se zhutňuje.
  • 4. Zhotovení obrub. Například z okrajů trávníků SCHERF. Pokud není použito ohraničení, musí být každá vrstva nástavby minimálně o 10 cm širší než vrstva nad ní.
  • 5. Instalace dynamické vrstvy: Tloušťka pokladu je 6-8 cm při zhutnění. Sklon musí být vytvořen v souladu se sklonem povrchu. Materiál se pokládá v zemině ve vlhkém stavu (cca 5-6% vlhkosti) a staticky se zhutňuje hladkým bubnem (1-3 tuny na 1 m šířky válce). Místa, na která se válečkem nedostane, zhutníme ručním pěchovadlem. "Hnízda" z jemného nebo hrubozrnného materiálu je třeba se vyhnout a v případě potřeby je odstranit. Žádná instalace v mrazu!
  • 6. Instalace vrchní vrstvy: Pro lepší odvod vody a zamezení její hromadění by měl být povrch vrchní vrstvy cca o 0,5-1 cm výše než obruba. Tloušťka vrstvy by měla být při zhutnění 4 cm (min. 3 cm, max. 5 cm). Vrchní vrstva musí být pokládána, když je zemně vlhká (cca 7-8% vlhkosti) lze jí vyrovnat pomocí vyrovnávací desky. Materiál musí být pokládán cca o 25 % výše, než je jmenovitá výška. Chybějící materiál je nejlepší doplnit a zahladit hladítkem. Pokud povrch materiálu při dláždění vyschl, je nutné jej před válcováním lehce navlhčit. Povrch je nutné staticky zhutnit hladkým válcem, dokud nebude dostatečně pochozí. Výška se nesmí odchylovat od jmenovité výšky o více než +/- 10 mm (šířka mezery max. 10 mm při zkoušení 4m tyčí). Pro velké plochy se doporučuje použít finišr neboli asfaltovačka vozovek. Žádná instalace v mrazu!
  • 7. Dokončovací péče: Hotový povrch je nutné 2-3x důkladně zalít jemnou rozprašovací mlhou, převálcovat, když je zemina vlhká poté vždy nechat na povrchu zaschnout. Povrch smí být použit až po dosažení požadované pevnosti ve smyku. Při pokládce na podzim může být nutné znovu zhutnění na jaře, protože povrch nemusel předtím pořádně vyschnout. Používáním a povětrnostními vlivy se drť z povrchu uvolňuje. Tato volná zrna zlepšují pohodlí při chůzi a chrání povrch před poškozením.
  • 8. Péče o údržbu: Jakákoli vegetace musí být odstraněno včas, když je vrchní vrstva zeminy vlhká. Zelený odpad a listy musí být pravidelně odstraňovány, aby se zabránilo odstraňování materiálu vrchní vrstvy/štěrku. Pokud je delší dobu sucho, je třeba povrch zalít jemnou rozprašovací mlhou (vazba prachu). Plochu lze opět vyrovnat tažením. Stávající vrchní vrstvu je nutné před opravami zdrsnit a po renovaci staticky zhutnit vrchní vrstvou v polosuchém stavu. Materiál smíchaný z instalačních vrstvách musí být odstraněn.
  • 9. Zimní servis: Je třeba se vyhnout odklízení sněhu nebo umístit odklízecí desky 1-2 cm nad povrch. Nesmí se používat rozmrazovací sůl. Jako posyp lze použít vrchní vrstvu nebo zrnitost 2-4 mm v barvě vrchní vrstvy.